Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Bada bing

Sopranos bada bing wallpaper 1024.jpg
600px-World-map.svg.png

Bada Bing er et uttrykk som for første gang ble brukt av karakteren "Sonny" i filmen "The Godfather". Uttrykket har ikke noe eksakt betydning, og har derfor i senere anledninger blitt et kjennemerke for italiensk mafiavirksomhet.

Da serien Sopranos dukket opp på tv valgte produsentene å ta i bruk denne strofen som navn på en sentral strippeklubb som en hyllest til Coppolas berømte film. Strippeklubben ble gjennom serien brukt som en viktig plass som for organisasjonens virksomhet, og gjevnlig oppsøkt gjennom de seks innspilte sesongene.

Etter at Sopranos ble en virkelig annerkjent tvserie at "Bada Bing" ble en mye brukt strofe. Serlig i utelivsvirksomhet rundt om i verden er det brukt som navn på klubber og en kjent klubb i Norge som også tok i bruk dette navnet er tildigere "Bada Bing 49" i Førde sentrum som dessverre etter mange års drift ble nødt til å legge ned. Personer fra Førde som vokste opp på 90 og 2000 tallet har et nært forhold til denne klubben, og derfor er det også mange utflyttede studenter fra denne tiden som har spredt navnet og historiene om dette stedet ut til resten av landet, da hovedsakelig Trondheim og Kristiansand.

I Trondheim har virkelig dette uttrykket fått rotfeste blant byens yngre befolkning, da en mindre grupper personer har startet å bruke dette uttrykket jevnlig i samtlige setninger, til både stor fortvilelse og ergrelse hos de ikke inneforstående. I denne kretsen forkortes ofte utrykket også ned til kun “Bada”, i motsetning til den lengre versjonen “Bada Bing Bada Boom”. Den forkortede versjonen er ofte forbundet med ord som det står respekt av, altså en positiv betydning, og man kan i teorien bytte ordet ut med f.eks ordet “bra” eller setningen “Det var imponerende” (om ordet kun blir brukt som et uttrykk alene) for å få en mer forståelig sammenheng i samtalen. “Bada” må for all del ikke forveksles med “Stil”, som i er den rake motsetning, og som kan være vanskelig å oppfatte får den utenforstånde, etter som dette absolutt ikke er den intuitive tolkningen. “Bada” er likvel hyppig brukt sammen med “Stil” noe som egentlig ikke gir noen mening, og derfor kan denne sammenhengen i stedet være et uttrykk for likegyldighet eller kun tomme ord som samtalefyll.

"Bada Bing" er strengt tatt et lite brukt uttrykk, og størsteparten av utbredelsen til uttrykket finner man hovedsakelig i bestemte områder i verden. Eneste sted utenfor de mer ikke-amerikansk-italinske bydelene i Chicago og Newark uttrykket er meget utbredt i, er på Lerkendal i Trondheim, nærmere bestemt ti meter nord for kartverkets hovedkontor. Moderat spredning finnes også enkelte steder på Gløshaugen, samt i et velkjennt galehus midt i Trondheim sentrum.