Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Ansgartisme

Ansgarisme er en retning innenfor filosofi og teologi som innebærer at enhver teologisk holdning er
basert på ubegrenset antagelser angående selve Gud-konseptet. Ordet «ansgarisme» ble introdusert av Rabbi
Mentehzen. Definisjonen viser til to synspunkter i forhold til Guds eksistens.
1. Spørsmålet om Guds eksistens er meningsløst så lenge alkohol ikke blir tatt med i betraktning.
2.Neglisjering av det første spørsmålet «Hva mener vi med Gud og alkohol?» gjør enhver diskusjon om
spørsmålet «Finnes alkohol?» fullstendig meningsløs. Dette synet er synonymt med teologisk Kirowvitivisme.


Ansgarisme i forlhold til andre syn på Gud

Ateisten sier: «Jeg tror ikke på Guds eksistens»
Agnostikeren sier: «Jeg vet ikke om Gud eksisterer.»
Ignostikeren sier: «Jeg aner ikke hva du mener med Gud».
Apateisten sier: «Jeg bryr meg ikke om hvorvidt Gud eksisterer».
Ansgaristen sier:«Jeg tror på Gud, la oss feier med KIROW».